Evde Sağlık Hizmetleri
11 Mayıs 2024

EVDE SAĞLIK HİZMETLERi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; hastanemiz 1. katında hizmet vermekte olup, 1 Evde Sağlık Teknikeri, 1 Hemşire, 1 uzman Hekim, 1 Şoför ve 1 Ambulans, 1 hizmet aracı ile hizmet vermektedir.

Evde sağlık hizmetleri daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde; kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi ile kapsamlı bir hizmet sunumudur.

 

1. Başvuru ve Müracaat:

İlk başvuru; 444 38 33 numaralı Evde sağlık hizmetleri ulusal çağrı merkezine yapılır.

2. Hasta Kabulü ve Muayene Süreci

Ulusal çağrı merkezi aracılığı ile Evde sağlık hizmetlerine başvuru yapmış olan hastalara 24 saat içinde ulaşılır. Ev ziyaretine giden Evde Sağlık Hizmetleri ekibi hastayı değerlendirir ve hastanın Evde Sağlık Hizmeti alıp almayacağına karar verir. Hasta ve yakını bilgilendirilir. Hasta Evde Sağlık Hizmeti almaya uygunsa ilerleyen süreç hakkında ekip tarafından bilgi verilir. Evde sağlık hizmeti verilecek kişi, veli veya vasisine ilk muayenede evde sağlık hizmetleri rıza belgesi okutulup imzalattırılır.

3. Hasta Takibi ve Randevu Süreci :

Evde sağlık hizmeti verilecek hastaya bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda ziyaretler planlanır. Ancak hasta ve hasta yakının talebi doğrultusunda bu ziyaretlerin  sıklığı artabilir. Hasta yada hasta yakını bağlı olduğu Evde Sağlık Hizmetleri Birimini telefonla arayarak  muayene talebinde bulunabilir. Bu talep doğrultusunda ekipler hasta ziyaretini gerçekleştirirler.

4. Nakil Süreci :

Evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezinin 0452 671 36 00 tuşlayıp nakil vb. faaliyetlerden yararlanılır.

5. Hizmetin Sonlandırılması :

Evde sağlık hizmeti alan veya almaya devam eden kişinin kendi isteğiyle evde sağlık hizmeti almak istememesi, ilgili hekim tarafından evde sağlık hizmeti ihtiyacının gerek kalmadığı kararının verilmesi ve hastanın Ex olması sonucu hizmet sonlandırılır.