Hekim Hakları
11 Mayıs 2024

Çağdaş bilimsel tıp olanaklarını uygulama hakkı.
Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı.
Hekimin baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı.
Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma
Hekimin sağlığını koruma hakkı.
Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı.
Hekimin hastayı reddetme hakkı.
Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı.
Hekimin danışma hakkı.
İyileşme garantisi vermeme hakkı.
Yeterli zaman ayırma hakkı.
Hastayı aleyhine tanıklıktan çekilme hakkı.
Tedavi yöntemini seçme hakkı.