YÖNETİM BİRİMİ
22 Aralık 2023

BEDİRHAN ERTEK
ÖZGÜR BALTÜRK
İNCİ BÜYÜKYILMAZ
SERCAN SAYILIR
AYTEN YİĞİT  
İDRİS SEVGİ 
KADİR IŞIKLI