ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
20 Şubat 2024

BEDİRHAN ERTEK
ÖZGÜR BALTÜRK
İNCİ BÜYÜKYILMAZ
RAMAZAN ÖZCAN
SERCAN SAYILIR
İDRİS SEVGİ 
AYTEN YĞİT 
KADİR IŞIKLI
BAHAR DAL