T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Korgan Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Korgan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon-Vizyon

Güncelleme Tarihi: 22/01/2019

1.AMAÇ

Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini verecek şekilde verilmesi

Hastane personelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirme

Sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak

Hastane işletmeciliğinde verimliliği arttırmak

Hastane donanım ve altyapı eksikliklerini gidermek

2.KAPSAM

Bu talimat;Tüm çalışanları kapsamaktadır.

3.UYGULAMA

MİSYONUMUZ

Çağdaş bilgi ve son teklonojiyi kullanan uluslar arası standartları ve meslek ahlakını benimseyen hastanın yakınlarının memnuniyetini önemeyen haklarının ve sorumluluğunun bilincinde, öncü ve yenilikçi uygulamaları ile ‘örnek bir hastane ‘ olma özelliğini sürdürmek, Hastalarımıza gelişen tıbbi teklonoji ve uzman kadrosu ile doğru teşhis, hızlı tedavi sağlayarak; deneyimli güler yüzlü yaklaşımı ilke edinmiş uluslar arası kalite standartlarında hizmet veren personelimiz ile hastalara üstün hizmet sunarak bizden memnun olan hasta ve hasta yakını sayısını arttırmak.

VİZYONUMUZ

Hastalarımızın en kaliteli hizmeti, en hızlı ve en rahat şekilde aldığı, hasta ve yakınlarının haklarını hiçbir endişe duymadan teslim edebildikleri sadece tetkik ve tedavide değil yataklı tedavi hizmetlerinde de en üst düzeyde memnuniyet olduğu, çalışanlarımızın huzur ve mutluluk içinde çalıştığı, hizmet alanla hizmet sunan arasındaki iletişimin güler yüz ve güven esasına dayalı olduğu, sağlık alanın da bölgemizin ihtiyaçlarını en iyi analiz eden ve bu ihtiyaçlara an uygun çözüm yolları sunan bir sağlık kuruluşu olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sağlık Sektöründeki Gelişmeleri Sürekli Takip Eden, Eğitimli Personelimizle, Hasta Ve Hasta Yakınlarının Beklentilerini Karşılayan hastanelerden biri olmak. Üst Seviyede Memnuniyet Sağlamak İçin Benimsediğimiz Kalite Anlayışımızla Yasal Şartlara Ve Mevzuata Uygun, Hatasız Sağlık Hizmeti Sunmak. Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uyarak, Etkinliğini Sürekli İyileştirmek

KALİTE POLİTİKAMIZ’ dır.


YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Gizlilik, açıklık, eşitlik ilkelerine bağlı kalarak bütün yasal sorumlulukları yerine getirmek. "Biz" ruhunu kurum kültürü olarak benimsemek. İnsan odaklı hizmet vermek. Yönetim süreçlerine bütün grup çalışanları ile birlikte karar vermek.

 

Değerler

Tıbbi etik kurallara uygunluk

İnsana Saygı

Saygın Dürüst ve Güvenilen

Etkin ve Etkili Hizmet

Süreklilik ve Erişebilirlik

Mükemmeli Hedefleyen

Hakkaniyet

Değişim ve Gelişime Açık

Takım çalışması

Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik

Sağlıklı çalışma yaşamı

Hasta güvenliği

Hasta ve çalışan memnuniyeti

Empatik yaklaşım

Bilgi güvenliği

 

4.SORUMLULUK

Bu Talimatın Yürütülmesinden Tüm Hastane Çalışanları Sorumludur.